درمان خشکی و پوسته پوسته شدن بدن در طب اسلامی، آیت الله دکتر سید حسن ضیایی