یکی از راه های از بین بردن کک و مک صورت در طب اسلامی ،آیت الله دکتر سید حسن ضیایی