یکی از راه های درمان بیماری بواسیر صدا در طب اسلامی ، آیت الله دکتر سید حسن ضیایی