راه های درمان گرفتگی صدا در طب اسلامی ، آیت الله دکتر سید حسن ضیایی