آموزش یک مدل کیف پول کتی مردانه با حضور خانم مهدی پور در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین