طرز تهیه اردو مرغ و بادام توسط خانم صادقی در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما