از مهم ترین دلایل استقبال مردم از شبکه های اجتماعی: جذابیت هایی نظیر انتشار سریع و آزادانه اخبار و اطلاعات، امکان عبور از مرزهای جغرافیایی، پیدا کردن دوستان و آشنایان قدیمی، اشتراک گذاشتن مطالب با دیگران و... می باشد.