کلیپی از بررسی چالش ها و مشکلاتی که تلفن همراه در جامعه ما به وجود آورده است.