ادامه آموزش یک ظرف شکل برگ با خمیر سرامیک توسط خانم محمودی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم