( قسمت بیست و ششم ) سایه ی یک خرس بزرگ پدرو و فاکو رو می ترسوند و از گله آقای جکسن هرشب یک گوسفند می دزدید و اونا فکر می کردند که این خرس دزد جکی هست که بزرگ شده و سرانجام اون خرس یک گاو رو از طویله دزدید و...