ترانه ی شاد گل ناز با صدای علیرضا افتخاری، ای گل ناز من نغمه ی ساز من/بی خبر مانده ای از من و راز من/زبوی زلف تو مفتونم ای گل ....