علی ضیا در شب میلاد پیامبر رحمت و مهربانی (ص) و امام جعفر صادق (ع) میزبان شاعر جوان و ارزشی کشورمان بود. سید حمیدرضا برقعی در این شب پر خیر و برکت اشعار زیبای «مولای ما نمونه دیگر نداشته است، اعجاز خلقت است و برابر نداشته است» را در مدح امام علی (ع) خواند.