کارتون زیبا و خاطره انگیز شهر آجیلی ... این قسمت "مبارزه عادلانه "