ای پاک و ای نیکو سرشت / طاووس زیبای بهشت /از هجر تو زانو بغل /تا کی بگویم العجل / یوسف زهرا قبله دلها شمع شب تارم یا مولا... تواشیح زیبا در مدح امام زمان عج