آموزش بافت یک مدل پیراهن دخترانه با حضور خانم کتلی مربی بافتنی در بخش هنری برنامه خانواده از شبکه یک