مسافرت چه خوبه...مسافرت چه شاده...سفر پُر از خاطره ست...کنار خانواده...توی سفر می‌شه دید...دشتای رنگارنگو...شهرای جورواجورو...روستاهای قشنگو...کنار هم که باشیم...همیشه خوش می‌گذره...