در ازدحام خیل گدا جا اگر کم است/ تشریف آورید دو چشمان ما که هست/ جایی اگر نبود خدا را صدا کنید/ باب الجواد و سایه ی ایوان طلا که هست ... ذکر مصیبت شهادت امام رضا علیه السلام با نوای حاج حسین سیب سرخی (29 صفر 1392 - هیئت روضه الرقیه)