آموزش گل لاله با خمیر فرانز توسط خانم ایلخانی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم