آدم خوار ها دوست جونیور رو گرفته بودن و به جزیره برده بودند جونیور و ملوان زبل تصمیم می گیرن اونو نجات بدن و....