عذابم بده بگو بدون تو من کیم، ببین منو فقط به یک عذاب از تو راضیم، هجوم عشقتو که رو به من کم نمی کنی، عذابم بده تو که خلاصم نمی کنی...ترانه زیبای "عذاب" با صدای فرزاد فرزین