نفس نفس زد، تیرها رو پس زد/ دست روی دست زد، علی مو کشتن/ این شد مصیبت، صورت رو صورت/ میگه با حسرت، خدا علی مو کشتن ... روضه سوزناک شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام با نوای گرم حاج حسن خلج (روز هشتم محرم 1392 - بیت الرضا تهران)