کلیپ کوتاهی از سخنان حکیمانه آیت الله مهدوی کنی، انسان در مقام خودسازی باید ریاضت بکشد ریاضت یعنی تمرین ...