اقدامات احمقانه اعضای گروه تروریستی داعش باعث تمسخر آنان در جهان شده است. از جمله عکس العمل ها به آنان، ساخت برنامه ها و فیلم های طنز درباره این افراطیون جامدالفکر است. یک مورد از این قطعات نمایشی را با زیرنویس فارسی ببینید...