کجا می خوای بری چرا منو نمیری/ عمو این دم آخری منو به عمه می سپاری/ نفس میره پایین با گریه هام میاد/ از توی قتلگاه عمه صدا بابام میاد ... مرثیه خوانی حاج محمود کریمی در مصیبت حضرت عبدلله علیه السلام در شب دوم محرم ( شب پنجم محرم 1392 - هیئت ثارلله تهران).