رژیم های لاغری سخت و غیر علمی بویژه در دوران بلوغ صدمه های جبران ناپذیری به بدن می رساند...