خانم لیلا علوی در این صفحه از مجله بارداری درباره شیوع شپش سر در بین دانش آموزان دختر و راه درمان آن صحبت میکند