آموزش گزنه تره یک غذای محلی شمال کشور با حضور خانم یگانه در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما