آموزش تزیین خیار و فلفل توسط خانم صادقی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما