آموزش حکاکی روی هندوانه توسط خانم میری در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس