آموزش دوخت گل نسترن با طرح دوخت برزیلی و تکمیل کار هفته قبل خانم امیریان در بخش هنری از برنامه خانه مهر از شبکه جام جم