آموزش یک دسر یا نوشیدنی لذیذ به نام ترکیب طالبی و آناناس در بخش شیرینی کده از برنامه خانواده با حضور خانم بخشی از شبکه یک سیما