آموزش تراسفر دستمال کاغذی روی انواع سطوح با حضور خانم عابدینی در بخش هنری در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما