طریقه عوض کردن گلدان طوری که به گلدان آسیبی نرسد و یک گل شاداب و سالم داشته باشیم با حضور آقای نجفی در برنامه خانه آفتابی از شبکه آفتاب از استان مرکزی