استاد حسن عباسی در برنامه تلویزیونی راز مورخ ۲۶ تیرماه ۱۳۹۳ به بررسی موضوع اقتصاد با محوریت پول و رازهای آن پرداختند...