ما دلشدگان خسرو شیرین پناهیم ما کشته ی آن مهرخ خورشید کلاهیم ما از دو جهان، غیر تو ای عشق نخواهیم ... بازخوانی تصنیف دلشدگان - همایون شجریان و گروه آوازی تهران