مستند دولت شیطان که به تاریخچه شکل‌گیری گروه تروریستی داعش از سال ۲۰۰۴، سیر جنایات آنان در سوریه و عراق، حمله داعش به عراق، کمک سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا از تشکیل این گروه و اختلاف میان مسلمان و راه اندازی پروژه خلافت توسط آمریکایی ها برای هراس افکار عمومی از مسلمانان می پردازد.