گزیده ای از بازی دو تیم پرسپولیس و نفت تهران به همراه حاشیه های آن ...