حسن مهمان قسمت بیست و چهارم برنامه ماه عسل بود او که مدت هاست کارتن خوابی می کند به طور اتفاقی ساکی پر از طلا پیدا می کند؛ اما همان روز با شماره تلفن روی فاکتورها تماس می گیرد و طلاها را به صاحبش بر می گرداند.