آموزش دکوپاژ با کپی کاغذ رنگی در بخش هنری با حضور خانم بنیادی در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما