بیان طنز آمیز حجت الاسلام قرائتی در مورد آمادگی برای ازدواج .....