بیان طنز حجت الاسلام قرائتی در مورد شنای سربازان ایرانی ....