آموزش قیمه نثار با حضور خانم گل آور در بخش آشپزی برنامه خانه مهر از شبکه جام جم