سال 1066 میلادی نخستین بار یهودیان توسط ویلیام اول از فرانسه به انگلیس آمدند سفری تجاری برای انتقال تجارب بازرگانی و سرمایه گذاری در سرزمینی که آنگل ها وساکسون ها آن را انگلستان نامیدند ...