در حصاری از بیداد/ ای رهاترین ای قدس/ در غباری از تردید/ خانه یقین ای قدس. ترانه ای با صدای ستار سهرابی و آهنگسازی محمود میرزائی