قرائت وصیت نامه ی مرحوم آیت الله میرزا جواد تبریزی و توصیه های ایشان به مردم و طلاب