روایت خاطره ای از مجید مجیدی کارگردان صاحب نام ایران درباره ی شیعیان تبت وعشقشان به امام حسین علیه السلام