بیا بخوان ترانه ی باران به چشمه ساران/ بمان چنان غزال غزل خوان در این بهاران... اثری از علیرضا افتخاری با آهنگسازی امیر محمد رضائی و شعری از بیژن ارژن