بیان سحر خیزی آیت الله میزا جواد تبریزی در ماه مبارک رمضان و عبادات و دعای ایشان در این ماه مبارک از زبان فرزند برومند ایشان حجت الاسلام شیخ جعفر تبریزی..