بیان خاطره ای زیبا در مورد مشرف شدن آیت الله خوشوقت به کربلا و عزاداری برای امام حسن (ع) و ....