کلیپی دیدنی از حمایت تعدادی از فوتبالیستهای مشهور از مقاومت مظلومانه مردم غزه از جمله کریس رونالدو، ریو فردینال، بازیکنان تیم فوتبال الجزایر